Evry anker ikke dommen i Hanssen-saken

Publisert: 08.03.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

For én måned siden slo tingretten i en dom fast at Evrys oppsigelse av EL og IT-tillitsvalgt John Christian Hanssen var ugyldig.

Evry Norge ble også idømt en oppreisningserstatning til Hanssen på 20 000 kroner.

Anker ikke dommen

Nå har Evry Norge bestemt seg for ikke å gå videre med saken og dermed står dommen fra tingretten fast.

– Vi er glad for avgjørelsen, og at vårt medlem kan legge saken til side og se framover, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal, som sammen med LO juridiske avdeling, bisto Hanssen i oppsigelsessaken.

Les også: Full seier i tingretten

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.