Evaluering av DLD

Publisert: 26.04.11

– innholdet kan være utdatert

Rapporten peker på at en av hovedutfordringene er at medlemslandene har iverksatt direktivet på svært forskjellige måter. Dette skaper problemer for telekommunikasjonstilbydere og kan føre til at lagrede data benyttes i strid med retten til privatlivets fred og beskyttelse av personopplysninger.

Rapportens hovedkonklusjoner er:

  1. At de fleste medlemsland mener direktivet er nødvendig for å beskytte ofre og viktig i etterforskningsarbeidet i straffesaker.
  2. At landenes iverksetting varierer i stor grad. Lagringsperiodene varierer fra 6 måneder til 2 år. Det varierer også i nasjonale regler for adgang til og bruk av lagrede data.
  3. Direktivet sikter mot kun en delvis harmonisering, noe som klart bidrar til dagens situasjon. Den manglende harmoniseringen skaper utfordringer spesielt for telekommunikasjonstilbydere. Godtgjøringen til tilbyderne varierer også, og kommisjonen vil se på hvordan tilbydernes godtgjøring i større grad kan harmoniseres.
  4.  Datalagring er en betydelig inngrep i retten til privatlivets fred. Selv om det ikke foreligger eksempler på krenkelser av privatlivets fred, er risikoen tilstede. Kommisjonen vil derfor vurdere strengere regler for lagring av, adgang til og bruk av data.

 

Det gjeldende direktivet har blitt utfordret av flere medlemsland. Blant annet Tyskland, Romania og Tsjekkia. Tsjekkias konstitusjonsrett bestemte 01. april i år at direktivet er i strid med landets konstitusjon. Østerrike og Sverige har fremdeles ikke iverksatt direktivet nasjonalt, selv om fristen har løpt ut. Dette har medført at EU-kommisjonen har tatt ut sak, eller såkalt infringement proceedings, mot begge landene.

EU-kommisjonen vil nå starte arbeidet med å revidere direktivet. Det vil bli gjennomført både drøftinger og høring rettet mot aktuelle instanser. Resultatet av dette arbeidet vil innarbeides i et revidert direktiv.   

Les EU-kommisjonens rapport

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.