Europeisk samarbeidsavtale i Telenor

Publisert: 25.10.12

– innholdet kan være utdatert

Det har vært aktiv dialog om EWC siden 2007, men selve forhandlingene har pågått i ca 2 år.

Den europeiske samarbeidsavtalen (EWC) regulerer dialogen mellom Telenor-ledelsen og representanter for de ansatte i land hvor Telenor har majoritetseide selskaper over en viss minstestørrelse.

Hva avtalen regulerer

Avtalen regulerer sammensetning av selve samarbeidsorganet (representasjon), arbeidsutvalg, saker som skal eller kan behandles, faste møter, ekstraordinære møter, beskyttelse av tillitsvalgte osv.

Land/selskaper som får ansattrepresentasjon er følgende:
  • Telenors norske selskaper tilsammen 5 representanter
  • Telenor Sverige 2 representanter
  • Telenor Danmark 2 representanter
  • Telenor Ungarn 1 representant
  • Telenor Serbia 1 representant
  • Promonte i Montenegro 1 representant

Neste trinn er at det skal pekes ut/velges representanter, som forventes skal skje i begynnelsen av 2013.

Om EWC

6. mai 2009 ble det vedtatt et nytt direktiv om europeiske samarbeidsutvalg (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF). Direktivet reviderer og erstatter direktiv 94/45/EF om europeiske samarbeidsutvalg (ESU), som er en del av EØS-avtalen. Reglene skal sikre informasjon og konsultasjon/drøfting av arbeidstakerne i grenseoverskridende foretak og konsern som har virksomhet innenfor to eller flere medlemsstater og som har flere enn 1000 arbeidstakere.

Kilde: Europalov.

Avtaleteksten hentet fra LOs nettside.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.