Europeisk fagbevegelse protesterer

Publisert: 21.03.11

– innholdet kan være utdatert

Det er toppmøte i EU 24.- 25. mars. I forkant av møtet foreligger det flere forslag som skal styrke EU-landenes konkurranseevne, bedre samordning av den økonomiske politikken og å styrke kontrollen med lønnsutviklingen. Til det siste ønsket skal EU diskutere en ordning som automatisk kutter lønnskostnader, eller øker pensjonsalderen, om lønnsveksten kan true et lands konkurranseevne.

Det har europeisk fagbevegelsen reagert meget sterkt på og det er satt i gang ulike aksjoner inneværende uke.

  • 21. mars, har tysk LO (DGB) en protestmarsj i Berlin.
  • 22. mars gjennomfører tysk og fransk fagbevegelse felles aksjon i Paris.
  • 23. mars møter nederlandske fagorganisasjoner flere ministre for å protestere mot forslagene.
  • 24. mars ventes det 10 000 faglige demonstranter til Brussel.
  • 26. mars arrangerer TUC i London en marsj for vekst, jobber og rettferdighet.
  • 9.april arrangeres en felles europeisk aksjonsdag i Budapest i forbindelse med et møte for EUs finansministre.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.