Europeisk aksjonsdag 29. september

Publisert: 01.09.10

– innholdet kan være utdatert

DEFS regner med rundt 100 000 deltakere i demonstrasjoner, som starter fra Gare du Midi i Brussel kl 13.00.

Hovedparolene

Hovedparoler for dagen er krav om skatt på finansielle transaksjoner og styrket kontroll av finanssektoren, kombinert med et ønske om en bærekraftig europeisk næringspolitikk basert på lavutslipp som fremmer sysselsetting og vekst.

Bakgrunn

Finanskrisa har ført Europa inn i den verste situasjonen siden 1930-tallet og hele kontinentet preges av økende arbeidsledighet, angrep på grunnleggende rettigheter og økt sosial uro. I en rekke europeiske land dukker det hver dag opp nye og skremmende ledighetstall, og utsatte grupper rammes svært hardt.

Kritisk fagbevegelse

Europeisk fagbevegelse er sterkt kritisk til hvordan krisen nærmest ensidig blir møtt med velferdskutt og innstrammingstiltak i offentlig og privat sektor. Denne typen politiske grep kan gjøre vondt verre og fører Europa inn i en nedadgående spiral med ytterligere arbeidsledighet.

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken representerer LO under hovedarrangmentet.

Les mer på LOs nettside.

Les mer på nettsiden til DEFS.

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.