EU vil ha synspunkter om kraftsystemet

- innholdet kan være utdatert

Retningslinjene skal muliggjøre økt konkurranse og handel over grensene, samt legge til rette for håndtering av framtidige utfordringer i kraftsystemet.
Alle berørte aktører bes om å komme med synspunkter på forslaget til ”Framework Guidelines on System Operation for Electricity” innen 15. september.
Det blir avholdt en workshop i Ljubljana den 24. august for å presentere forslaget om de nye retningslinjene. Påmeldingsfrist er 22. august.
Mer om forslaget fra ACER,  høringssystemet og påmelding til workshop finner du på nettsiden til NVE.

ACERs organisering
ACER er organisert med et faglig råd og et politisk valgt styre. Det faglige rådet består av representanter fra EU-landenes regulatoriske energimyndigheter. Danmarks representant er Finn Dehlbæk og svenskenes representant heter Yvonne Fredriksson.