EU vil bekjempe ungdoms-ledigheten

Publisert: 10.05.11

– innholdet kan være utdatert

5.5 millioner arbeidsledige ungdommer tilsvarer 21.1 prosent. Et tall som er over dobbelt så høyt som den gjennomsnittlige arbeidsledigheten. Nesten halvparten av de unge under 25 år som har arbeid arbeider på midlertidige kontrakter. 14.4 prosent av ungdommen fullfører aldri grunnskoleutdanningen.

EU vedtok i 2010 Europa-2020 strategien hvor et av flaggskipsinitiativene var ”Ungdom på vei”. Det var i denne forbindelse parlamentets kulturutvalg vedtok en betenkning om hvordan bekjempe ungdomsledighetene. De foreslår 9 tiltak:

1.      Andelen som faller fra utdanningen må reduseres fra 15 til 10 prosent innen 2020.

2.      Yrkesfagligutdanning og praktikantplasser må fremheves. Læreplasser og praktikantplasser er med på å bygge bro mellom utdanning og arbeidsliv.

3.      Videregående skole må bli mer attraktivt og basert på arbeidslivets behov. Målsettingen er at 40 prosent av alle unge innen 2020 skal ha høyskole eller universitetsutdanning.

4.      Et ”Youth on the move card” skal gjøre det enklere å kunne ta utdanning i utlandet.

5.      Et europeisk kvalifikasjonskort skal gi oversikt over de unge kvalifikasjoner og kompetanse. Kortet skal lettere synliggjøre de unges både formelle og uformelle kompetanse, samt gjøre den mer sammenlignbar på tvers av landegrensene.

6.      Pilotprosjektet ”Din første jobb” skal hjelpe unge å finne jobb i andre EU-land hvor deres kompetanse er etterspurt.

7.      En ungdomsgaranti som skal sikre alle unge rett til arbeid, utdanning eller aktivitetstiltak.

8.      Europeisk ”vacancy monitor” skal bidra tilbedre oversikt over det europeiske arbeidsmarkedet og styrke samarbeidet mellom de europeiske vikarbyråene.

9.      EU vil ta initiativ til tiltak som vil styrke incitamentene ovenfor medlemslandene og virksomhetene slik at det investeres i ungdommens utdanning.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.