EU-regulering av streikeretten

Publisert: 18.05.12

– innholdet kan være utdatert

Streik og andre handlinger innskrenkes hvis EU-kommisjonen mener det hindrer fri bevegelse av etablering, varer og tjenester. Forslagene om begrensninger er laget av Mario Monti.

Monti-forordningen

Forordningen skal avklare utøvelsen av grunnleggende sosiale rettigheter sammen med etableringsfriheten og tjenesteyting (`Monti II-forordningen “). Kommisjonen vil avklare hvorvidt fagforeninger kan bruke retten til å streike i tilfeller ved grenseoverskridende virksomhet uten at det går på tvers av EF-domstolens rettspraksis.”

Streik nødvendig kampmiddel

EPSU minner om at retten til kollektive forhandlinger, herunder streik, var og er viktig å sikre at arbeidstakere, også i offentlig sektor, kan nyte fordelene av sitt arbeid, bedre lønns- og arbeidsvilkår og forsvare seg mot krav fra arbeidsgivere. Streik har vært avgjørende for å oppnå mange av de sosiale rettigheter arbeiderne har i dag. Streik har også vært avgjørende for å bedre situasjonen for kvinner, innvandrere og andre arbeidstakergrupper.

Arbeidere ingen vare

EPSU minner om at arbeidstakere ikke er varer, og at faglige rettigheter må utvides i EU-landene og at de også skal gjelde ved grenseoverskridende virksomhet.

Må aksjoneres

EPSU er bekymret og mener at det må protesteres på kommisjonens utredning og mulige vedtak om innskrenking av faglige rettigheter.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.