EU ønsker mer flyt av yrkes-kvalifikasjoner

Publisert: 22.02.11

– innholdet kan være utdatert

Fri flyt av arbeidskraft, altså retten til å utøve sitt yrke og arbeide i et annet EU-land, er en sentral del av EUs indre marked. Men en del regulerte yrkesgrupper møter hindringer når de ønsker å arbeide i andre land. Dette til tross for at direktivet fra 2005 tar sikte på å gjøre det enklere å få godkjent sin utdanning i andre EU-land.

Det er dette EU-kommisjonen nå ønsker å se nærmere på gjennom å evaluere direktivet. Det blir nå fra EU tatt initiativ til flere høringskonferanser på spesifikke temaer og det skal lages en egen rapport. Innen 2012 skal det utarbeides en grønnbok basert på innspillene og rapporten.

Les mer på sidene til norges EU-delegasjon.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.