EU ønsker endringer i pensjonene

Publisert: 21.02.12

– innholdet kan være utdatert

Gjennom hele finanskrisen har det vært fokus på kostnadene knyttet til dagens pensjoner i Europa. Tospannet Tyskland og Frankrike var tidlig ute med et forslag til en konkurranseevnepakt for EU i fjor. I pakten ble det foreslått økt og samordnet pensjonsalder i EU. Dette initiativet endte opp som det som i dag kalles for Europluss pakten. 

I disse dager diskuterer Europaparlamentet EU-kommisjonens gjennomgang av EUs vekstundersøkelse og deres forslag til tiltak som skal bidra til økt vekst. Også her er det forslag knyttet til pensjonsalder.

EU-kommisjonen vil i dag legge frem forslag til en såkalt hvitbok om pensjoner. Tidligere har depublisert en grønnbok som har vært ute til høring.

DEFS er skuffet

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) sier i sin pressemelding at de er skuffet over forslaget. Kommisjonens forslag er i hovedsak et forsvarsdokument for medlemslandenes ønsker og tiltak for å redusere sine pensjonskostnader. De tar ikke innover seg at økt pensjonsalder er en utfordring for mange yrkesgrupper.

På europeisk nivå er det i dag så mange som 50 prosent som ikke holder ut til dagens pensjonsalder. På den andre siden tar de heller ikke innover seg at økt innslag av private pensjonsordninger er en utfordring i forbindelse med for eksempel dagens finanskrise hvor pensjonsfond opplever tap. Noe som igjen overføres til den enkelte gjennom mindre i pensjon.

Mange land har allerede gjennomført endringer i pensjonssystemet og flere står i kø for å gjøre det samme. Frankrike gjennomførte endringer som medførte økt pensjonsalder fra 60 til 62 år gjeldende fra 2017. Franskmenn og kvinner må arbeide til de 67 år for å få full pensjon i fremtiden.

Fra 01. januar 2012 trådte også den nye tyske pensjonsloven i kraft. Her vil de øke pensjonsalderen fra 65 til 67 år innen 2031. De som til nå har gått lengst er Tsjekkia. Her vil de som i dag er over 50 år kunne gå av med pensjon når de er 63 år. De som i dag er 20 år og de som fra og med i dag blir født må jobbe til de er henholdsvis 69 og 73 år.

Les EU-kommisjonens pressemelding på hvitbok om pensjoner.

Her kan du lese alt om hvitboken.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.