EU med fokus på integrering

Publisert: 31.08.11

– innholdet kan være utdatert

En fersk undersøkelse gjennomført av Eurobarometer viser at det er stor enighet om hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre integrering av innvandrere. Språkkunnskap og deltagelse i samfunn og arbeidsliv pekes på som viktig områder.

Kommisjonens fokuserer på tre hovedområder: integrering gjennom deltagelse, mer lokal aktivitet og involvering av opprinnelsesland.

Les EU-kommisjonens forslag til tiltak for integrering

Les Eurobarometers undersøkelse om integrering

Les mer om EUs arbeid på integrering

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.