EU med fokus på integrering

- innholdet kan være utdatert

En fersk undersøkelse gjennomført av Eurobarometer viser at det er stor enighet om hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre integrering av innvandrere. Språkkunnskap og deltagelse i samfunn og arbeidsliv pekes på som viktig områder.
Kommisjonens fokuserer på tre hovedområder: integrering gjennom deltagelse, mer lokal aktivitet og involvering av opprinnelsesland.
Les EU-kommisjonens forslag til tiltak for integrering
Les Eurobarometers undersøkelse om integrering
Les mer om EUs arbeid på integrering