EU-komité stemte for sosial dumping

Publisert: 22.02.13

– innholdet kan være utdatert

Under en avgjørende avstemning for det europeisk håndhevingsdirektivet, som skal styrke håndhevingen av utstasjoneringsdirektivet og beskytte arbeidestakere, stemte EPP- og ALDE-medlemmene for grenseoverskridende sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere.

Stemte for fortsatt urettferdighet

Selv om tusenvis av grensekryssende arbeidere daglig utnyttes og det er allment kjent at det urettferdig konkurranse fordi lover og regler omgås og det pågår misbruk og svindel, nekter EPP (det europeiske Folkeparti) og ALDE (Allianse av liberale og demokrater for Europa) å se virkeligheten i øynene og stemte for gjeldende praksis.

Krever løsninger

Den europeiske føderasjonen for bygg- og trearbeidere (EBTF/EFBWW) ba Europaparlamentet om å se på disse aktuelle problemstillinger og å løse dem:

  • Misbruk av falsk status bør løses ved å erklære at det er lovgivningen i verstlandet som skal gjelde.
  • Den ineffektivitet kontrollen som utføres av arbeidsinspektører bør løses ved å tilby et minimum sett av obligatoriske styringsverktøy som fleksibelt kan integreres med de nasjonale myndigheter for å takle nye og “kreative” omgåelser.
  • Grenseoverskridende samarbeid må tilrettelegges og håndheves, også ved sanksjonering overfor land som ikke overholder reglene.
  • Problemet med ulovlige trekk i lønn løses ved å bli enige om at arbeidsgiverne må bekoste transport, kost og losji for ”grensearbeidere”.
  • Misbruk av arbeidere i uoversiktlige kjeder av underleveranser (kontraktører) og insourcing bør løses ved at hovedleverandørene stiller krav til alle sine underleverandører.
  • Problemet med falske selvstendig næringsdrivende, bør løses ved klart å definere hva en “arbeidstaker” er og hva “selvstendig næringsdrivende” er.
Nekter for realitetene

Selv om disse løsningene er tydelige og selvfølgelige, og i betydelig grad reduserer omfanget av grenseoverskridende sosial dumping og utnyttelsen av arbeidstakere, var EPP og ALDE uvillige til å erkjenne de reelle problemene og farene ved et arbeidsmarked uten regler.

I stedet har arbeidsgiverne valgt en “strutsetilnærming” til problemene ved å skjule hodet i sanden når det gjelder sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere.

Vi kan bare håpe at sunn fornuft seirer, og at sysselsettingskomiteen i Europaparlamentet avviser denne holdningen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.