EU-dom om betaling for reisetid

Publisert: 14.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunn for dommen gjelder en sak i det spanske selskapet Tyco, som installerer sikkerhetssystemer. Selskapet la ned alle sin regionkontorer og begynte å dirigere sine ansatte over hele landet til oppdrag rundt omkring fra hovedkontoret.

Dommen sier at reisetid skal regnes som arbeidstid for ansatte som blir dirigert rundt til forskjellige arbeidssteder og som ikke har fast utgangspunkt fra arbeidgivers adresse hver dag, skriver Dagbladet.

Dommen gjelder i praksis EØS-området og Norge.

Mange tariffavtaler regner dette som arbeidstid i dag, og med dommen blir det nå ulovlig å operere med noe annet, skriver Atle S. Johansen i en mail til Dagbladet.

Johansen legger til i sin e-post til Dagbladet,  at EU har endret og tatt en del avgjørelser som sørger for arbeidstakerbeskyttelse, blant annet innen rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, konkurs, ferie, arbeidstid, oppsigelser, likebehandling med mer.

Forbundssekretær Trond Løvstakken i EL & IT Forbundet betegner overfor Dagbladet at konklusjonen fra EU-domstolen er «veldig positiv». Se mer i Dagbladet.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.