EU-ansatte streiker

- innholdet kan være utdatert

Årsaken til dagens markering er de store kuttene som gjennomføres overfor ansatte i EU-institusjonene. Innspill om innsparinger i EU de kommende år varierer fra 1 milliard til 15 milliard kroner, skriver EPSU på sin nettside.
EPSU mener EU-kommisjonens forslag reduserer EUs oppfølging av EU-innbyggere og ansatte. Nedbemanningene har samme konsekvenser som kriselandenes nedbemanninger i offentlig sektor i det enkelte EU-land, skriver EPSU i en pressemelding.
EPSU oppfordrer EU-institusjonene til involvering av ansatte og samarbeid for å finne fornuftige og gode løsninger.