EU-angrep på tariffavtaler

Publisert: 07.12.12

– innholdet kan være utdatert

I EUs årlige rapport om vekst og rapport om tilstanden på arbeidsmarkedet, kommer kommisjonen med flere radikale forslag om svekking av faglige rettigheter og senking av lønnsnivået.

Arbeidsfolk rammes

Bakgrunnen er den økende arbeidsledigheten og for å bryte trenden foreslår økonomene store endringer i arbeidsmarkedet som medisin.

Noen av forslagene:
  • lavere minstelønninger, både lovbestemte og i tariffavtalene
  • lavere dekningsgrad på tariffavtalene, noe man blant annet kan oppnå ved å økte statlig innblanding i lønnsfastsettelsen og å tillate bedrifter å si opp tariffavtaler
  • etablering av flere lokale avtaler på bekostning av sentrale avtaler
  • generell innskrenking av fagforeningenes innflytelse på lønnsfastsettelsen
  • senke satsene for ledighetstrygd
  • åpne for mer fleksibel arbeidstid
  • begrense kravene til overtidsbetaling
  • åpne for flere midlertidig ansatte
  • senke pensjonene og høyner pensjonsalderen

 
Både fagbevegelsen i Danmark og Sverige er bekymret for det EU-kommisjonen foreslår. Dansk fagbevegelse/LO har tatt saken opp med egen regjering, skriver FriFagbevegelse.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.