Etterlyser Telenors nasjonale satsing

Publisert: 27.05.11

– innholdet kan være utdatert

En gravemaskin på Lillehammer og et tre på Lørenskog klarte mandag å ødelegge både det vanlige Telenor-nettet og reserveløsningen. Det førte til at all telefoni, mobil og bredbånd i store deler av landet ble lammet; blant annet ble flytrafikken, NRKs sendinger og nødtelefoner berørt.

Ser alvorlig på hendelsen

Post- og teletilsynet ser meget alvorlig på det som skjedde. Det samme gjør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har bedt alle fylkesmenn, samt etater som politiet, Statens vegvesen og Avinor om å rapportere om konsekvensene.

Sårbart nett

Hendelsen og konsekvensene av den, blant annet med stengte flyplasser, viser at nettet er for sårbart. Det er grunn til å etterlyse både Teletilsynets kontrollvirksomhet og Telenors satsing nasjonalt.

Ivareta nasjonal sikkerhet

EL & IT Forbundet mener det som skjedde må føre til en grundig gjennomgang av sårbarheten i nettet. Det må også ses på behovet for å forbedre sikkerheten og øke investeringene i nettet.

Etter salget av BaneTele har staten ingen teleselskaper som er pålagt viktige samfunnsoppgaver, men staten er fortsatt majoritetseier i Telenor. Regjeringen må bruke denne posisjonen til å ivareta nasjonal sikkerhet og beredskap.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.