Ettårsmarkering av 22. juli

Publisert: 10.07.12

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har besluttet å legge til rette for nasjonale markeringer i forbindelse med ettårsdagen for 22. juli 2011.

I tillegg vil det bli lagt til rette for at etterlatte kan besøke Utøya fra morgenen av, mens AUF planlegger et arrangement på øya senere på dagen. Det vil også bli avholdt minnegudstjenester i Den norske kirke, blant annet i Oslo domkirke og Hole kirke.

I Regjeringskvartalet blir det kransenedleggelse kl. 09.30. Dette arrangementet har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ansvaret for. Kransenedleggelsen vil bli overført på nett-TV.

For det øvrige programmet se Regjeringens nettside for 22. juli.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.