– Et usosialt budsjett!

- innholdet kan være utdatert

– Med dette statsbudsjettet vil forskjellene i Norge øke. Økt bruk av oljepenger går til å gi de aller rikeste store skattegaver, mens trygdede får økt belastning. Denne regjeringen viser en utrolig raushet overfor dem som har mest fra før, og en utrolig smålighet overfor dem som har minst, sier Gerd Kristiansen.

Skviser det offentlige, mer privatisering


Også offentlige velferdstilbud kommer til å lide under de store skattelettelsene gjennom svekket helse- og kommuneøkonomi. Og det i en situasjon med sterkt voksende tjenestebehov. Tilretteleggingen for privatisering vil over tid forsterke sosiale forskjeller også på dette området.

Arbeidslivspolitikken holder ikke!


Gerd Kristiansen er også skuffet over arbeidslivspolitikken dette budsjettet legger opp til.
– Vi har et voksende inkluderingsproblem; vi mangler 100 000-150 000 jobber for å gjenreise sysselsettingsnivået fra før finanskrisen. Den yngre delen er særlig rammet av lavlønnskonkurransen, mangel på yrkesutdanning og kompetansebygging i bedriftene. Yrkesløftet fra Røe Isaksen skal man være skarpsynt for å se spor av i budsjettet, undertreker Kristiansen.

Dårlig nytt for arbeidsfolk


LO-lederen synes det er forstemmende at regjeringen ikke tar signalene fra et samlet arbeidsliv og reverserer forverringen i permitteringsreglene. Forslaget om å øke den tollfrie handelen over nett fra 200 til 500 kroner, får konsekvenser for mange arbeidsplasser innenfor varehandelen i Norge. Sett i sammenheng med planene om å åpne for flere midlertidige ansettelser, er dette samlet sett svært dårlig nytt for arbeidstakerne.
– Det er positivt med nye midler mot arbeidslivskriminalitet, men behovet er dessverre mye større enn det er lagt opp til, sier Kristiansen.