Et statsbudsjett for alleVinnerne er helse og samferdsel

Publisert: 05.10.10

– innholdet kan være utdatert

”Alle” nyter godt av statsbudsjettforslaget. Norge er i en særstilling og har klart seg bedre enn de fleste land gjennom finanskrisa. Vi har lav arbeidsledighet, lav rente, lav inflasjon og en regjering som har ført en ansvarlig økonomisk politikk gjennom krisa.

Arbeid, velferd og miljø

Arbeid, velferd og miljø er pilarene som regjeringen har styrt etter og fortsatt skal styre etter i kommende år. Arbeid er en viktig del av velferden, er en del av kampen mot fattigdom og utjevner sosiale ulikheter. Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er derfor ett av regjeringens viktigste mål.

Noen sentrale nøkkeltall

 • 2011-budsjette er strammet inn og det er lagt mindre oljepenger enn i de siste årene. Budsjettet er lagt opp med et overforbruk (fondsrenter) på 7,4 milliarder kroner (19 milliarder i 2010-budsjettet). Det er en innstramming på 0,2 prosent.
 • Skatte- og avgiftsnivået holdes på omlag samme nivå som i 2010.
 • Kommunene får 6 milliarder til omsorg og velferd. Samlet foreslås det å overføre 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd (frie midler).
 • Barnevernet øremerkes med 390 millioner kroner.
 • Sykehusene styrkes med rundt 1 milliard kroner.
 • Samhandlingsreformen får nye 200 millioner kroner.
 • 222 millioner kroner tilbys som etableringstilskudd for bygging av omsorgsplasser.
 • Samferdselssektoren får milliardbevilgninger til investeringer, drift, miljøvennlig transport, både til veg og jernbane.
 • Utjevningspolitikken fortsetter med fortsatt fokus på fattigdomsbeskjempelse.
 • Rusfeltet styrkes med 100 millioner kroner.
 • Tannhelsetjenesten styrkes med 29 millioner kroner, bl. a til utdanning.
 • Foreldrebetaling i barnehager blir uendret og det blir en nominell økning på 1,9 milliarder kroner til barnehager. Lavere foreldrebetaling for barnehageplass: 264 millioner kroner og gratis kjernetid og økt kvalitet i barnehage: 125 millioner kroner.
 • Økt bemanning i politiet, domstolene og kriminalomsorgen med 238 millioner kroner.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.