Et ekstremt omfang av ulovlig innleie

Publisert: 09.05.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo har lagd en ny rapport om innleie på byggeplassene i hovedstadsområdet.

Det aller viktigste funnet i rapporten er et ekstremt  omfang av ulovlig innleie fra bemanningsbyråer.

Undersøkelse er foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus. Den er gjennomført av representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo iperioden 7. februar til 7. april 2017, og omfatter 2920 arbeidstakere. Den har kartlagt innleieforhold innen yrkeskategoriene riving/rigg/drift, betong-, tømrer-, rørlegger- og elektrikerarbeid.

Sammendrag av rapporten

  • Innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.
  • Nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene i Osloregionen er innleide.
  • Mange av aktørene er ikke registrerte medlemmer av NHO. Dette betyr at tallet på økningen er større enn det NHOs statistikker viser.
  • 91 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak.
  • Av all innleie fra bemanningsforetak vi har registrert, er 85 prosent ulovlig.
  • I tillegg til bemanningsselskapene har det de siste to årene dukket opp store underentreprenører der østeuropeiske arbeidstakere dominerer. Selv om disse er ordinære firmaer, deler de mange trekk med bemanningsselskapene, som manglende lønn mellom oppdrag, oppsigelsesvern, overtidsbetaling, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • Konsekvensen av dette vil kunne være forverrede arbeidsvilkår i bransjen, mindre rekruttering til yrkesfag, samt lavere produktivitet og kvalitet.

Rapporten er skrevet av Lotta Elstad i samarbeid med Boye Ullmann. Utgiver er Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus (El og IT Forbundet), Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603, Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening avdeling 605 og Fellesforbundet Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.