ESA og vanndirektivet

Publisert: 24.05.13

– innholdet kan være utdatert

ESA mener at Norge har en ufullstendig beskyttelse av naturmiljøet i regulerte vassdrag. Kunnskapsgrunnlaget for å utarbeide miljømål er ikke er godt nok. Norge praktiserer nasjonale konsesjonsregler på en måte som er i strid med kravene i EUs vanndirektiv, skriver Friluftslivets Fellesorganisasjon i en pressemelding

Organisasjonen mener at olje- og energiminister Ole Borten Moe må forstå at vanndirektivet også gjelder hans departement.

Viktig for vårt friluftsliv

FF mener myndighetene må sørge for forhold  i vassdrag som sikrer plante- og dyreliv, spesielt truede arter og naturtyper og huske på vassdragsnaturens store betydning for friluftslivet.

Norge har frist til 24. juni med å besvare spørsmålene i brevet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.