ESA godtar solidaransvar

Publisert: 03.03.11

– innholdet kan være utdatert

Ordningene med påseplikt og innsynsrett ble innført fra februar 2008, solidaransvaret fra 1. januar 2010. Norsk Industri har klaget ordningene inn for ESA med begrunnelse av at de bryter mot EU-loven

Når det gjelder solidaransvar, så viser ESA til en dom EU-domstolen felte i 2001 i saken som den portugisiske mureren José Filipe Pereira Félix reiste mot hovedentreprenøren Wolff & Müller.

Félix var i 2000 ansatt hos en underentreprenør til Wolff & Müller da han arbeidet i Berlin. Da underentreprenøren ikke betalte minstelønna mente Félix at Wolff & Müller etter utstasjoneringsdirektivet hadde plikt til å betale resten. Dette fikk Félix EU-rettens medhold i.

ESA mener at denne dommen er parallell med den norske ordningen om solidaransvar

– Når det gjelder påseplikten, at oppdragsgivere har plikt til å påse at underentreprenører betaler det de er forpliktet til etter allmenngjøringsloven, og innsynsretten for tillitsvalgte, mener ESA at dette er i tråd med utstasjoneringsdirektivet, sier informasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i ESA til FriFagbevegelse.no.

De mener at dette er passende tiltak i forhold til lovens målsetting og at ordningen er relativ fleksibel. Når en har ordninger som allmenngjøring av tariffavtaler for å sikre at utenlandske arbeidere får skikkelig betalt, så mener ESA at det også må være kontrollordninger. Påseplikt og innsyn for tillitsvalgte er ordninger i tråd med direktivet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.