Erfaringer med konkurranse-utsetting

- innholdet kan være utdatert

Alle partier har vært med på konkurranseutsetting, men det er høyresiden som har dette som et satsingsområde. Økt valgfrihet og å bremse sysselsettingen i offentlig sektor er begrunnelsen.

Vil ha færre offentlig ansatte


Et sentralt skille i norsk politikk er synet på konkurranseutsetting av velferdstjenester. Alle partier har vært med på konkurranseutsetting enten for å spare utgifter eller for å sikre et visst effektivitetspress i offentlig økonomi. Det er likevel ingen tvil om at høyresiden har dette som et satsingsområde. Begrunnelsen er blant annet økt valgfrihet og å bremse sysselsettingen i offentlig sektor.

Bondevik hadde konkurranseplaner


Bondevik II-regjeringen hadde omfattende planer for konkurranseutsetting i staten da den gikk av. De rødgrønne reverserte flere konkrete vedtak da de overtok regjeringsmakten i 2005, og stoppet langt på vei videre konkurranseutsetting.

Høyresiden fornyer konkurranseplanene


Høyresiden har varslet omfattende privatisering og konkurranseutsetting hvis den igjen kommer til makten. Det dreier seg både om statlig sektor og om å legge til rette for økt konkurranseutsetting i kommunene.
Her presenteres utviklingen og erfaringene fra noen land, som har gjennomført omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenester og som demonstrerer viktige problemstillinger også for den norske debatten.
Les erfaringene fra andre land på arbeidslivet.no.