EØS-seminar: Trussel mot norsk arbeidsliv?

- innholdet kan være utdatert

Innledere
Finn Sørensen, Enhedslisten, som skal snakke om Monti 2 og mulige endringer i EØS på arbeidslivsområdet.
Steinar Krogstad, Fellesforbundet, om muligheter for å verne om norsk arbeidsliv innenfor EØS – i dag og i framtida.
Møteoppstart
Klokka 12.30 med avslutning kl. 15.00 etter et kvarteres oppsummering.
Påmelding
Til www.alternativer.no eller på e-post til talemd@gmail.com.