EØS-midler til anstendig arbeid

Publisert: 20.10.11

– innholdet kan være utdatert

– Vi har arbeidet lenge for at våre søsterorganisasjoner i de tolv nye EU-landene skal få en egen del av EØS-midlene som Norge bidrar med.

Fondet, som er på ca 65 millioner kroner for perioden 2009 – 20014, utgjør rundt 1 prosent av de totale EØS-midlene Norge bidrar med. Midlene skal fordeles utelukkende til arbeidslivets parter i mottakerlandene. I internasjonal sammenheng er dette en nyvinning, og et viktig ledd i å konkretisere regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv under ILOs “Decent work agenda”.

Skal styrke arbeidslivet

– Dette er midler som kan bidra til å styrke arbeidslivet i europeiske land som opplever krisetid og press på faglige rettigheter, sier Flåthen. Prioriteringen som nå er gjort av norske myndigheter også vil kunne få positive ringvirkninger her hjemme.

-Klarer vi å skape større rom for dialog mellom partene i Øst-Europa vil dette bringe oss videre i kampen mot sosial dumping i det enkelte land, rett til forhandling og medbestemmelse, helse miljø og sikkerhet og andre grunnleggende faglige rettigheter, fortsetter Flåthen.

Reduserer forskjeller

I tillegg til EØS-midlenes overordnede mål om å redusere sosiale og økonomiske forskjeller innen EØS-området, vektlegges styrking av bilaterale forbindelser mellom Norge og mottakerland.

 

-Fondet kom på plass takket være et godt samarbeid mellom myndighetene og de norske partene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dette har vært et felles løft, som har synliggjort at vi kan få til mye gjennom vårt eget partssamarbeid, avslutter LO-lederen

Fondet administreres av Innovasjon Norge, og lanseres samtidig i Norge og i de tolv mottakerlandene gjennom de norske ambassadene og et eget opprettet nettsted.

 

 Les mer på www.decentwork.no

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.