– EØS er trygghet for Norge

- innholdet kan være utdatert

I sin tid var Trond Giske med i sosialdemokrater mot EU. Den kampen ble vunnet i 1994 og han er fortsatt like stor EU-motstander. Som erstatning for fullt medlemskap har Norge en avtale – EØS-avtalen – og den har Giske gjennom årene forstått er en styrke for Norge og norsk handel, næringsliv og økonomi. Giske mener at avtalen sikrer Europa som Norges hjemmemarked og gjør at Norge kan konkurrere med mange av de voksende økonomiene i blant annet Asia.
– Avtalen er et rammeverk for Norge som sikrer stabilitet, muligheter, like konkurransevilkår med stormaktene og juridisk trygghet. Det er en meget uvanlig avtale og hadde aldri blitt inngått i dag, sa Giske.
Feil tidspunkt
Han påpekte at med dagens situasjon i Europa og EU, med økonomisk krise, arbeidsledighet, sosial nød, er det feil tid å kreve reforhandling av avtalen og Norges forhold til EU.
– Det er totalt urealistisk og EU vil antagelige hånflire av oss. For hva er det vi sutrer for i Norge med stabil økonomi og Europas laveste ledighet? Det vil EU ikke forstå. Vi må i stedet utnytte de mulighetene vi har for å påvirke trakter/direktiver før de blir vedtatt. Blant annet utvikle samarbeidet med våre nordiske kolleger, med europeisk fagbevegelse. Vi kan markedsføre den nordiske modellen og hamre løs på liberalismen, sa Giske.
Si nei oftere
Han kom inn på de direktivene som har skapt mest støy. Han innrømmet at norske politikere ikke har vært tøffe nok når det gjelder å bruke retten til å si nei.
– Men, vi har gjort det noen ganger og vunnet.
Bekymret for norsk arbeidsliv
Jan Olav Andersen, leder av alternativutredning om EØS-avtalen, sa at ekspertene med ansvar for regjeringens europautredning mener det er umulig å måle effekt av avtalen. Men, de erfaringene som arbeidstakere har gjort de siste årene, de kan måles. Også når det gjelder selve EU-prosjektet.
– Nå er det vanlige folk som betaler regninga. Det har vært en lang periode med dereguleringer og angrep på faglige rettigheter i EU. Dette er dramatisk og mange av disse reglene binder oss til samme utvikling. Det merker arbeidstakere ned på den enkelte bedrift. Vi er bekymret for utviklingen i norsk arbeidsliv, hvilke konsekvenser dommer i EU-retten får for norske tariffavtaler, sa Andersen.
Han mener både europautredningen og alternativutredningen har medvirket til interesse for EU/EØS og til en bredere debatt.
– Vi vil ikke fjerne oss fra internasjonale avtaler og internasjonalt samarbeid, men vi er redd EØS-avtalen blir en husmannskontrakt fordi den siden starten har endret karakter og innhold. Vi kjemper mot svekkelse av arbeidslivet og vi kjemper for gode forhold for våre medlemmer og for arbeidstakere i Norge. Derfor er det på tide med en debatt om avtalen og å se på andre alternativer.