Enova overtar Transnova

Publisert: 07.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Selskapet lover en ambisiøs satsing på grønn transport både til lands og til vanns, skriver byggfakta.no.

Enova har planer om å investere 2-3 milliarder årlig i energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor de neste årene. Samtidig pågår jobben med å videreutvikle et tilbud som skal gi et grønt løft til store deler av transportsektoren.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.