Enighet om håndheving

- innholdet kan være utdatert

Utkastet skal legges frem for avstemning til ministerrådet 18. mars.
Intensjonen med direktivet er å lukke smutthull i lovverkene for å hindre sosial dumping med å ha felles regler for innsyn og kontroll, på lik linje med Norges utgave av tiltakspakken mot sosial dumping. Resultatet er langt fra norske forhold, men likevel langt på vei bedre enn dagens løsning.
Les mer på lo.no.
Les EU rådets pressemelding om forhandlingsresultatet her.