Enighet om A-del i Spekter

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene ble gjennomført 14. april og omfatter blant annet bedrifter med samfunnsoppdrag som Statnett og Norsk Helsenett, IKT-virksomheter som for eksempel GlobalConnect og Sykehuspartner og teleentreprenørbedriften OneCo Networks.

Enigheten om A-del innebærer bl.a. følgende:

*Et generelt tillegg på kr 4 388,-

*Et lavlønnstillegg på kr 1 950,- pr år til de som tjener kr 455 967,- eller mindre
LærlingerUtfordringene i arbeidsmarkedet som en følge av Covid 19-pandemi og tiltak i den forbindelse, har rammet ungdom ekstra hardt. EL og IT Forbundets sentrale forhandlingsutvalg for Spekter hadde derfor i sitt kravdokument en oppfordring om å ta inn flere lærlinger.

– Vi er glade for at det har kommet med tekst om dette, sier forbundssekretær Reidunn Wahl, som representerte forbundet i forhandlingene.

– Partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021. Det er viktig at klubbstyrene følger opp dette lokalt.

Nå starter B-del forhandlingeneOm lag 52.000 medlemmer i LO-forbund har sitt arbeid i Spekterbedrifter. A-del forhandlingene er bare første stopp for lønnsoppgjøret i Spekterbedriftene. Forhandlinger om økonomi vil nå fortsette på den enkelte B-del avtale. Noen B-deler omfatter flere virksomheter – andre kun en bedrift. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter – såkalt fase 3, for lukking. Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Nytt i år er at det ikke settes en egen frist for bistand, men at det kun settes en dato for når oppgjøret må være ferdig, og meldinger om bistand sendes fortløpende.

For de fleste av forbundets avtaler er sluttdato for forhandlinger 5. mai kl 15.00, men det er unntak.

Særskilt for helseforetakene

For helseforetakene i område 10 og 13 fastsettes tilleggene i en senere prosess. Frist for de videre forhandlinger i område 10 – Helseforetak med sykehusdrift, 11 – Øvrige Helseforetak og 13 – Sykehus med driftsavtale avtales senere. Dette gjelder også uplasserte virksomheter som enten er helseforetak eller som er eid av helseforetak.

Oppgjøret kan dra ut i tidDet er flere forhold ved årets oppgjør som kan føre til at Spekter-oppgjøret drar ut i tid. Det skal blant annet forhandles B-deler ute på det enkelte sykehus. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil ha ca 785 små og store avtaler som skal sluttføres med mange fagforeninger i og utenfor LO-familien.

-Dette kan ta tid, men det viktigste er uansett at vi får det vi mener vi skal ha, avslutter Wahl.