Enighet i A-dels-forhandlingene i Spekter

Publisert: 08.04.14

– innholdet kan være utdatert

Ytterligere forhandlinger om lønn skal nå føres for den enkelte overenskomst. LO Stats prioriteringer i de videre forhandlingene vil være lavtlønte og kvinner med for lav lønn i forhold til mannlige kolleger, samt å kompensere en eventuell mindrelønnsutvikling i forhold til industrien fra i fjor.

I likhet med frontfaget er også partene i Spekter enig om at det skal legges til rette for at ufaglærte får ta fagbrev og at arbeidsinnvandrere skal få bedret mulighetene til å styrke ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

I tillegg vil forbundssekretær Reidunn Wahl vise til følgende resultater:

-Partene har blitt enig om å iverksette tiltak knyttet til personvern ved bruk av digitale kontrollsystemer.

-Og vi er enig om at vi sammen skal veilede virksomhetene til å bedre kjønnsbalansen i de forskjellige arbeidstakergruppene.

Dette er tema som EL & IT Forbundets medlemmer reiste på forbundets landstariffkonferanse, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

-Vi er dessuten veldig fornøyd med at Spekter nå vil bidra til ytterligere press på myndighetene for å bekjempe ulovlig kabotasjekjøring , dette er en sak som alle forbundene i LO Stat ser viktigheten av.

Frister for de videre forhandlingene

Behov for eventuell bistand skal varsles så tidlig som mulig og innen mandag 5. mai kl 15.00 for overenskomstområde 9. Frist for de lokale forhandlingene i samme området er satt til tirsdag 13. mai kl 15.00.

Det er også gjort en ryddejobb i teksten i A-delen slik at det blir lettere for medlemmer og tillitsvalgte å finne fram til for eksempel de sosiale bestemmelsene. Protokoll fra forhandlingene og A-del av overenskomsten, blir heretter adskilte dokumenter.

Her finner du protokollen fra forhandlingene.


Oppgjøret

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter.

EL & IT Forbundet har medlemmer i blant annet Broadnett, Fubi, Geomatikk, Helseforetakene, Relacom, Statnett, Statnett Transport, Telemuseet og Teltech som omfattes av oppgjøret.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del).
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.