Enighet for elektrikerne

Publisert: 30.04.14

– innholdet kan være utdatert

Etter nærmere 22 timers sammenhengende forhandlinger ble partene enige.

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og resultatet ble følgelig enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget, uttaler forbundsleder Hans O. Felix.


Et godt resultat

– Resultatet er i tråd med de krav vi hadde i forkant av forhandlingene. De styrker lønnssatsene i overenskomsten, sier Felix.

Resultatet har en ramme på 3,3 prosent. Tilleggene på overenskomsten gis i hovedsak på fastlønnssatsene. Det ble oppnådd enighet om ny sats for fagarbeidere i §3a på 196,44 kroner. Partene kom fra til satsen ved å legge tilnærmet all økonomi på de generelle tilleggene. I tillegg er 3 kroner flyttet fra §3E avtalene i bedriftene til §3A. Dette innebærer at §3A satsen for fagarbeidere blir økt med kr. 9,49.

Offshorelønnen vil ha et beregningsgrunnlag som er 3 kroner lavene enn det generelle tillegget. Offshorelønnen vil likevel øke med kr. 10,30.

– Dette er etter vår oppfatning et godt resultat i forhold til målsetningene fra Landstariffkonferansen om å heve satsene i §3A, poengterer Felix.


Løft for utenlandske medlemmer

Det ble oppnådd enighet om at utenlandske arbeidstakere med godkjenning blir likestilt med fagarbeiderne når det gjelder fagarbeidertillegg.

– Dette er viktig for våre utenlandske medlemmer som er oppfattet av LOK, spesielt fordi dette var i ferd med å utvikle seg til en uenighet mellom Norsk Teknologi og forbundet.

Seriøst arbeidsliv

Partene er enige om at allmenngjøring kan være et aktuelt virkemiddel i kampen mot et useriøst arbeidsliv.

– Vi behandlet også forutsetningene for et seriøst arbeidsliv i forhandlingene. Her er allmenngjøring som virkemiddel spesielt viktig. Derfor er det gledelig at vi ble enige om at allmenngjøring av overenskomsten kan være en aktuell løsning for å sikre et seriøst arbeidsliv i vårt tariffområde, avslutter Felix.

 
Uravstemning

Frist til forbundet er satt til 5. juni.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.