Enighet for elektrikerne

- innholdet kan være utdatert

Etter nærmere 22 timers sammenhengende forhandlinger ble partene enige.
– Vi er godt fornøyd med resultatet, og resultatet ble følgelig enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget, uttaler forbundsleder Hans O. Felix.

Et godt resultat

– Resultatet er i tråd med de krav vi hadde i forkant av forhandlingene. De styrker lønnssatsene i overenskomsten, sier Felix.
Resultatet har en ramme på 3,3 prosent. Tilleggene på overenskomsten gis i hovedsak på fastlønnssatsene. Det ble oppnådd enighet om ny sats for fagarbeidere i §3a på 196,44 kroner. Partene kom fra til satsen ved å legge tilnærmet all økonomi på de generelle tilleggene. I tillegg er 3 kroner flyttet fra §3E avtalene i bedriftene til §3A. Dette innebærer at §3A satsen for fagarbeidere blir økt med kr. 9,49.
Offshorelønnen vil ha et beregningsgrunnlag som er 3 kroner lavene enn det generelle tillegget. Offshorelønnen vil likevel øke med kr. 10,30.
– Dette er etter vår oppfatning et godt resultat i forhold til målsetningene fra Landstariffkonferansen om å heve satsene i §3A, poengterer Felix.

Løft for utenlandske medlemmer

Det ble oppnådd enighet om at utenlandske arbeidstakere med godkjenning blir likestilt med fagarbeiderne når det gjelder fagarbeidertillegg.
– Dette er viktig for våre utenlandske medlemmer som er oppfattet av LOK, spesielt fordi dette var i ferd med å utvikle seg til en uenighet mellom Norsk Teknologi og forbundet.
Seriøst arbeidsliv
Partene er enige om at allmenngjøring kan være et aktuelt virkemiddel i kampen mot et useriøst arbeidsliv.
– Vi behandlet også forutsetningene for et seriøst arbeidsliv i forhandlingene. Her er allmenngjøring som virkemiddel spesielt viktig. Derfor er det gledelig at vi ble enige om at allmenngjøring av overenskomsten kan være en aktuell løsning for å sikre et seriøst arbeidsliv i vårt tariffområde, avslutter Felix.
 
Uravstemning
Frist til forbundet er satt til 5. juni.
Her kan du lese protokollen fra forhandlingene.