Enighet eller mekling?

- innholdet kan være utdatert

LO og NHO har forhandlet siden forrige mandag om hvor store lønnstillegg som skal gis til ansatte i industrien i år, og om den sosiale profilen på oppgjøret. Partene har gitt seg selv frist til midnatt i dag med å komme fram til en forhandlingsløsning.
I vedtaket fra LOs representantskap heter det at «lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg må fortsatt prioriteres».

NHOs hovedstyre vedtok i begynnelsen av mars en forhandlingsfullmakt der det heter at det i år ikke bør gis sentrale lønnstillegg i bransjer der man har lokal forhandlingsrett. Videre mener NHO-toppene at det i år må legges «betydelig vekt» på bedriftenes konkurranseevne og framtidsutsikter i de lokale lønnsforhandlingene.


Les mer om mellomoppgjøret på frifagbevegelse.no sine tariffsider.