Enige om lønnsoppgjøret i GlobalConnect

Åtte uker lang streik avsluttes.

Medlemmer i EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConnect har, i det som er den lengste tariffstreiken hittil i 2021, kjempet for et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet i Norge. Da partene ble enige i dagens mekling kan den åtte uker lange streiken avsluttes.

– Dette er den første lange hjemmekontorstreiken her til lands. Våre medlemmer har gjennomført en forbilledlig streik, og vi har fått til et akseptabelt resultat. Vi har skaffet oss noen viktige seire. Det sier forbundssekretær Reidunn Wahl, som sammen med klubbleder Espen Guldbrandsen, har representert EL og IT Forbundet i meklingen.  

Vi har fått gjennomslag for ei ramme på linje med frontfaget, for et lavlønnstillegg og et akseptabelt generelt lønnstillegg. Det er forhandlet om midler til individuelle tillegg som skal gå til medlemmer av EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConnect. Fordeling av disse tilleggene er gjort i meklingen. Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal arbeide med selskapets lønnssystem fram mot hovedoppgjøret 2022.

– I IKT-bransjen er det store lønnsforskjeller. Derfor er fagorganisering og krav om tariffavtale  særlig viktig i denne bransjen, for å sikre grunnprinsippene i den norske modellen om lønnsdannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne, sier Wahl.  

GlobalConnect er et teknologi- og telekommunikasjonsselskap med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Finland og det nordlige Tyskland. Ved streikens avslutning var 39 medlemmer i EL og IT og Norsk Jernbarneforbund i streik i bedriften på Fornebu, Kristiansand, Bodø og Tromsø.