Engasjer deg i prøvenemndene!

Publisert: 23.04.15

– innholdet kan være utdatert

Det er fylkeskommunene som har oppnevningsansvar for dette offentlige vervet, og det er litt varierende for hvilke tidsfrister som settes for å komme med forslag på kandidater.

– I de fleste fylker er det partene i arbeidslivet som foreslår medlemmer og det er derfor viktig å gjøre en grundig jobb for å sikre gode kandidater. Prøvenemndene er siste og avgjørende kvalitetssikring på at den som har valgt å utdanne seg til et yrke behersker og utøver dette yrket, understreker forbundssekretær Solli.

Viktig verv

Det vanlige er at LO lokalt sender en henvendelse til distrikt/fagforening i EL & IT Forbundet og ber om forslag på medlemmer i prøvenemnder for aktuelle fag.

– Om det ikke kommer en slik henvendelse, kontakt ditt distriktskontor om du ønsker å være med i en prøvenemnd. Det er viktig for eleven/lærlingen, for bransjene og for forbundet at dette vervet tas på alvor, sier Are Solli.

 I forskriften til opplæringsloven §3-56 står det:

«Prøvenemndenes medlemmer skal ha formell faglig kompetanse innenfor fagområdet. Dette vilkåret kan det ikke dispenseres fra. I tillegg skal prøvenemndas medlemmer så lange det er mulig, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Hva som er oppdatert arbeidslivserfaring er det fylkeskommunen som vurderer. Fylkeskommunen må også sikre at prøvenemnda har tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse»

Nemndenes oppgaver

Prøvenemndenes oppgave er å gjennomføre fag-, svenne- og kompetanseprøver som en sluttvurdering innenfor fag- og yrkesopplæringen. Det er derfor viktig at nemndene består av personer som både har lyst, mulighet og kompetanse til å påta seg et slikt verv for å sikre at yrkeskompetansen hos dem som skal ta fagprøve blir vurdert med en god faglig forståelse.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.