«Energiskoler»

- innholdet kan være utdatert

Olje- og energidepartementet ønsker å føre videregående skoler og bedrifter sammen for å lære unge mer om energi. Hensikten er å få flere til å velge matte og naturfag, og gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskaper, melder Olje- og energidepartementet.
Elevene skal bruke energibedriftene som læringsarena. Samarbeidet skal gi elevene en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskaplig kunnskap brukes i arbeidslivet.
– Forskning om ungdommers valg har vist at det er en kobling mellom deres faglige valg. Jeg har tatt initiativ til dette prosjektet for å koble energispørsmål og bransjen tettere mot undervisningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til Nettverk.

Over tre år


Pilotprosjektet som OED nå kjører i gang er i et samarbeid med Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. For dårlig rekruttering til realfag, samt et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse er bakgrunnen for samarbeidet. Prosjektet, som OED har finansiert med 1 million kroner, skal gå over tre år.
– Regjeringen har satt seg store mål for petroleums- og energivirksomhet i Norge. Men vi kan ikke utvikle felt i nordområdene eller ivareta vårt behov for ren kraft uten, å ha folkene som kan gjøre jobben, sier Riis-Johansen. Undervisningsforløpet skal utvikles sammen med lærere og bedriftene. Den skal gi elevene kunnskap om verdens energisituasjon, behovet for energi i fremtiden, begrensing av klimagasser, Norges rolle som energiprodusent og teknologileverandør og bedriftenes rolle i det totale energibildet.
Les mer om dette på Olje- og Energidepartementets nettsider.