“Energiskoler”

Publisert: 25.01.11

– innholdet kan være utdatert

Olje- og energidepartementet ønsker å føre videregående skoler og bedrifter sammen for å lære unge mer om energi. Hensikten er å få flere til å velge matte og naturfag, og gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskaper, melder Olje- og energidepartementet.

Elevene skal bruke energibedriftene som læringsarena. Samarbeidet skal gi elevene en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskaplig kunnskap brukes i arbeidslivet.

– Forskning om ungdommers valg har vist at det er en kobling mellom deres faglige valg. Jeg har tatt initiativ til dette prosjektet for å koble energispørsmål og bransjen tettere mot undervisningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til Nettverk.

Over tre år

Pilotprosjektet som OED nå kjører i gang er i et samarbeid med Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. For dårlig rekruttering til realfag, samt et stadig økende behov for mennesker med realfaglig kompetanse er bakgrunnen for samarbeidet. Prosjektet, som OED har finansiert med 1 million kroner, skal gå over tre år.

– Regjeringen har satt seg store mål for petroleums- og energivirksomhet i Norge. Men vi kan ikke utvikle felt i nordområdene eller ivareta vårt behov for ren kraft uten, å ha folkene som kan gjøre jobben, sier Riis-Johansen. Undervisningsforløpet skal utvikles sammen med lærere og bedriftene. Den skal gi elevene kunnskap om verdens energisituasjon, behovet for energi i fremtiden, begrensing av klimagasser, Norges rolle som energiprodusent og teknologileverandør og bedriftenes rolle i det totale energibildet.

Les mer om dette på Olje- og Energidepartementets nettsider.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.