Energieffektivitet: Uenighet i EU

Publisert: 14.06.12

– innholdet kan være utdatert

Det er Rådet og Europaparlamentet som er uenige og det kan føre til betraktelig svekkelse eller skrinleggelse av direktivet.

Mål om 20 prosent

I utgangspunktet foreslo EU-kommisjonen å øke effektiviseringen med 20 prosent innen 2020. For å nå målet skulle medlemslandene forplikte seg til å renovere tre prosent av alle offentlige bygninger hvert år og at all energibruk skulle reduseres med 1,5 prosent hvert år.

Siden forslaget kom på bordet har medlemslandene forsøkt å redusere forpliktelsene og parlamentet har forsøkt å forsterke dem.

Under dagens mål

I de pågående forhandlingene har medlemslandene så langt sagt at de kun vil forplikte seg til å renovere sentrale statlige bygninger, noe som er langt unna kommisjonenes forslag som innebar alle offentlige bygninger. I forhold til målsettingen om 1,5 prosent effektivisering foreslår medlemslandene å redusere dette til 0,95 prosent. Noe som faktisk er under den allerede gjeldende målsettingen om 1 prosent som følger av energitjenestedirektivet.

Ulike mål

I forhandlingene er det Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Finland, Spania, Portugal, Slovakia og Latvia som arbeider for å svekke direktivet generelt. Storbritannia ønsker å fjerne alle bindende målsettinger fra direktivet og Østerrike arbeider hardt for å redusere 1,5 prosent målsettingen.

Les mer på Eurologgen.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.