Enemona rømt fra ansvaret

Publisert: 22.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet kan gi tvangsmulkt, men mener det er vanskelig å inndrive pengene når selskapet har stukket av, melder Bergens Tidende.

Arbeidstilsynet startet utredning om Enemona-saken allerede i mars. Tilsynet påla Enemona å stanse arbeidene i mai. Arbeidstilsynet opphevet senere vedtaket, fordi tilsynet hadde brukt feil lovhjemmel.

Tilsynsleder Marita ScottS innrømmer at Arbeidstilsynet gjorde en feil: Tilsynet brukte feil lovparagraf.

Informerte ikke Helse Bergen

Selv om tilsynet visste om saken i mars, ble ikke Helse Bergen informert før i juni. Tilsynsleder Scott har ingen god forklaring på hvorfor Helse Bergen ikke fikk beskjed, en slik informasjon ligger i tilsynets rutiner.

Vurderer politianmeldelse

For Arbeidstilsynet er et vanskelig å følge opp boten, og den eneste instansen som kan gjøre noe overfor Enemona er politiet, om tilsynet politianmelder saken.

Må kreve lønn fra Enemona

Hvis arbeiderne skal få lønnen de har krav på, må de selv gå til søksmål mot Enemona. Det synes organisasjonssekretær Åge Blummenfelt i Elektroarbeidernes fagforening/Hordaland, Sogn og Fjordane er begredelig.

Han mener tilsynet uansett bør gi Enemona en bot, og at Helse Bergen må garantere for at elektrikerne får den lønna de skal ha, skriver Bergens Tidende.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.