Endringer i permitteringsregeleverket

Publisert: 01.07.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

 De nye reglene er også tenkt å stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

Fra i dag er perioden med dagpenger og lønn for en permittert arbeidstaker til sammen 52 uker. Den lønnsfrie perioden er utvidet fra 30 til 49 uker. Samtidig er det innført en ny arbeidsgiverperiode.

Virksomhetenes bidrag er en ny arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn i to ulike perioder. Som tidligere har arbeidsgiver lønnsplikt de ti første dagene av en permittering. Så starter en lønnsfri periode på 30 uker i løpet av en 18-månedersperiode, der arbeidstaker kan søke om dagpenger, før arbeidsgiver blir pålagt å betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode på fem dager. Deretter inntrer en ny lønnsfri periode på 19 uker.

Blir arbeidstaker tatt inn i jobb igjen for mer enn seks uker, må arbeidsgiver på ny betale lønn i ti dager ved ny permittering. Det gjelder i hele permitteringsperioden.

Endringene gjelder både permitteringer iverksatt før 1. juli 2016, og for nye permitteringer.

Les mer om reglene på NAVs nettsider.

Frifagbevegelsen har også en sak om endringene.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.