Endringer i idkortforskriften

Publisert: 09.05.11

– innholdet kan være utdatert

Fra 1. juli må alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen, være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.

Andre endringer:

  • det skal sikres at id-kortordningen er i overensstemmelse med personvernlovgivningen.
  • tilsynsmyndighetene får hjemmel til å inndra id-kort som er utløpt på dato eller kort som ikke er innlevert etter opphør av arbeidsforholdet, for å hindre ugyldige idkort.
  • skattemyndigheten får hjemmel til å kreve at arbeidstaker viser idkort.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.