Endringer i ekom-lov

Publisert: 02.07.13

– innholdet kan være utdatert

Dette er noen av lovendringene som trådte i kraft 1. juli, 2013. Revidert lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven, ble lagt frem for Stortinget 1. mars 2013. Lovendringene er vedtatt og har nå trådt i kraft.

Sikkerhet og beredskap
Nivå for sikkerhet i ekomnett og ­-tjenester vil heretter ligge over tidligere krav til nødvendig sikkerhet. Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet. Myndigheter kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak.

– Økt bruk og avhengighet av elektronisk kommunikasjon fører til behov for å sikre fortsatt høy kvalitet, oppetid og robusthet i ekomnett og –tjenester. Selv om det går en grense for hvor sikre nettene kan bli, må vi ruste oss mot nye utfordringer som følger av uvær og angrep mot nettene, sier samferdselsministeren.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.