Endringer i ekom-lov

- innholdet kan være utdatert

Dette er noen av lovendringene som trådte i kraft 1. juli, 2013. Revidert lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven, ble lagt frem for Stortinget 1. mars 2013. Lovendringene er vedtatt og har nå trådt i kraft.
Sikkerhet og beredskap
Nivå for sikkerhet i ekomnett og ­-tjenester vil heretter ligge over tidligere krav til nødvendig sikkerhet. Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet. Myndigheter kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak.
– Økt bruk og avhengighet av elektronisk kommunikasjon fører til behov for å sikre fortsatt høy kvalitet, oppetid og robusthet i ekomnett og –tjenester. Selv om det går en grense for hvor sikre nettene kan bli, må vi ruste oss mot nye utfordringer som følger av uvær og angrep mot nettene, sier samferdselsministeren.
Les mer på regjeringen.no.