Endring i AML om varsling gjelder fra 1. juli

Publisert: 03.07.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

1. juli trådte et styrket vern for varslere i kraft. Blant annet er reglene for varslere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blitt oppdatert. Endringene omfatter heretter også for innleid arbeidskraft.

Det er en endring som EL og IT Forbundet, sammen med Teknie og NITO, har arbeidet med. Les tidligere omtale.

I mindre virksomheter kan være vel så stort behov for rutiner for hvordan man skal gå frem ved varsling, og hvordan varsling skal håndteres av arbeidsgiver. Nettopp fordi slike virksomheter ofte er uten verneombud, bør slike retningslinjer foreligge. Med de nye lovendringene blir det obligatorisk med rutiner for varsling på arbeidsplasser med flere enn fem ansatte. I dagens bestemmelser står det at man skal ha rutiner bare dersom forholdene tilsier det.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.