Endring i AML om varsling gjelder fra 1. juli

- innholdet kan være utdatert

1. juli trådte et styrket vern for varslere i kraft. Blant annet er reglene for varslere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blitt oppdatert. Endringene omfatter heretter også for innleid arbeidskraft.

Det er en endring som EL og IT Forbundet, sammen med Teknie og NITO, har arbeidet med. Les tidligere omtale.

I mindre virksomheter kan være vel så stort behov for rutiner for hvordan man skal gå frem ved varsling, og hvordan varsling skal håndteres av arbeidsgiver. Nettopp fordi slike virksomheter ofte er uten verneombud, bør slike retningslinjer foreligge. Med de nye lovendringene blir det obligatorisk med rutiner for varsling på arbeidsplasser med flere enn fem ansatte. I dagens bestemmelser står det at man skal ha rutiner bare dersom forholdene tilsier det.