– En svekkelse av arbeidstakernes rettigheter

Publisert: 12.03.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Verken innvendingene som kom fram under Stortingets høring om saken, eller de massive folkelige protestene, synes å ha gjort nevneverdig inntrykk på partiene, sier Kristiansen. 

– LO konstaterer at regjeringens forslag i all hovedsak går uendret gjennom Stortinget, og at partiene dermed har stilt seg bak en generell adgang til midlertidige ansettelser også når det ikke foreligger et midlertidig behov. Det er å holde velgerne for narr, sier LO-lederen.

Kortere midlertidighet

Den eneste endringen de fire partiene gjør i forhold til regjeringens forslag om midlertidige ansettelser, er å redusere grensen for hvor lenge man kan gå midlertidig i samme stilling fra fire til tre år: 

– Isolert sett er LO ikke uenig i en slik endring. Problemet er at den bare har en verdi på papiret for svært mange. For de fleste midlertidige ansatte er den enten ikke aktuell, fordi de går i seriemidlertidighet mellom ulike arbeidsgivere eller ulike jobber, eller fordi de uansett "luftes" av arbeidsgiver før grensen nås. Dessuten vet vi av erfaring at svært få midlertidig ansatte vil ta belastningen med å bruke år av sitt liv i rettsapparatet på å kreve en jobb de uansett ikke er ønsket i, sier LO-lederen.

– Innstrammingen fra fire til tre år er knapt nok for et plaster å regne på det digre såret generell adgang til midlertidige ansettelser er, sier hun.
LO-leder Gerd Kristiansen er klar på at fagbevegelsen ikke vil gi opp kampen for faste, hele stillinger i norsk arbeidsliv:

Solid flertall

– Vi konstaterer at de fire partiene har et solid flertall i Stortinget for å vedta de foreslåtte endringene. Vi vil imidlertid gjøre vårt for at arbeidslivsspørsmål blir en hovedsak både i kommunevalgkampen vi nå står overfor, og i stortingsvalgkampen i 2017. Da vil vårt mål være å få et stortingsflertall som kan reversere de endringene som nå blir vedtatt, sier hun.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.