En minstelønn til å leve av

- innholdet kan være utdatert

En minstelønnn å leve av er av de saken som står å lese i valgprogrammet til det europeiske sosialistpartiet, PES.
Sosialistpartiet krever også et nytt direktiv om utstasjonering av arbeidstakere i et annet EØS-land. Dette skjer etter at håndhevingsdirektivet som skulle ta sikte på å dekke noen av de store hullene som befinner seg i utstasjoneringsdirektivet, ikke ble vedtatt ved siste gangs handling i Europaparlamentet nå i april.
Les Valgmanifestet på engelsk.
Les mer på lo.no.