Elsertifikat-ordningen fungerer

Publisert: 12.02.14

– innholdet kan være utdatert

Det viser rapporter NVE og den svenske Energimyndigheten har overleverert til sine departementer. Norge og Sverige er på god vei til å nå målet om 26,4 TWh ny kraftproduksjon innen utgangen av 2020.

Sanderud har gitt rapporten til Olje- og energidepartementet.

Les mer på NVEs nettside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.