– Elferjer er et kinderegg

Publisert: 04.04.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

11. mai legges revidert nasjonalbudsjett fram, og da bør regjeringen bevilge penger til innkjøp av nye elferjer.

– Dersom regjeringen forserer arbeidet med å bytte ut dieselferjene med nye elferjer, gir det en trippeleffekt. Verftene på Vestlandet får nye oppdrag, ferjeflåten blir bedre og klimagassutslippene går ned, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Ifølge SSB-tall fra 30. mars var det i januar 134 000 arbeidsledige. Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I mai 2014 var 3,2 prosent ledige. Antallet uten jobb har dermed økt med 47 000 siden da.

– Ledigheten har økt i lang tid, og må møtes med en mer aktiv sysselsettingspolitikk enn hittil. Regjeringens tiltakspakke i statsbudsjett i fjor viste seg å være en bløff. Pengene gikk ikke dit de skulle. Nå bør regjeringen rette opp fadesen med nye, treffsikre satsinger som gir folk jobb, sier Andersen.

Lønnsomt og klimavennlig

En overgang fra dieselferjer til elferjer vil være lønnsomt og ha stor klimaeffekt.

Av de totalt 180 ferjene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av ferjene til batteridrift og 43 ferjer til hybriddrift. Det er hovedkonklusjonen i en fersk studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona. Tiltaket vil redusere CO2-utslippene med 300 000 tonn i året. Det tilsvarer 150 000 biler.

Ifølge Energi Norge kan det kuttes CO2-utslipp tilsvarende 80 000 personbiler per år ved å erstatte dieseldrevne bilferjer med batterifartøy på 52 ferjestrekninger.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.