Elektronisk ITUC-kongress

Publisert: 06.05.14

– innholdet kan være utdatert

De norske delegatene er LO-leder Gerd Kristiansen, 1. nestleder Tor-Arne Solbakken, 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, LO-sekretær Renee Rasmussen, leder i NNN Jan-Egil Pedersen, leder i HK Trine Lise Sundnes, leder i Fagforbundet Ungdom Christina Beck Jørgensen og leder av internasjonal avdeling i LO Vidar Bjørnstad.

Økonomisk krise og arbeidsløshet

Bakteppet er en verden i økonomisk krise og behovet for en sterk mobilisering til forsvar for arbeidsplasser og menneskelige og faglige rettigheter.

Viktige handlingsplaner

Kongressen skal diskutere veien videre for fagbevegelsen i en verden preget av store forskjeller og historisk høy arbeidsledighet. Kongressen vil legge vekt på konkret handling, og målet er å vedta handlingsplaner innenfor de tre områdene organisering, sysselsetting og rettigheter.

Les mer om kongressen og følg med når den starter på følgende webadresse: http://congress2014.ituc-csi.org/

Du kan også følge kongressen på Twitter og Facebook. Bruk hashtag #ituc14.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.