Elektronisk ITUC-kongress

- innholdet kan være utdatert

De norske delegatene er LO-leder Gerd Kristiansen, 1. nestleder Tor-Arne Solbakken, 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, LO-sekretær Renee Rasmussen, leder i NNN Jan-Egil Pedersen, leder i HK Trine Lise Sundnes, leder i Fagforbundet Ungdom Christina Beck Jørgensen og leder av internasjonal avdeling i LO Vidar Bjørnstad.

Økonomisk krise og arbeidsløshet


Bakteppet er en verden i økonomisk krise og behovet for en sterk mobilisering til forsvar for arbeidsplasser og menneskelige og faglige rettigheter.

Viktige handlingsplaner


Kongressen skal diskutere veien videre for fagbevegelsen i en verden preget av store forskjeller og historisk høy arbeidsledighet. Kongressen vil legge vekt på konkret handling, og målet er å vedta handlingsplaner innenfor de tre områdene organisering, sysselsetting og rettigheter.
Les mer om kongressen og følg med når den starter på følgende webadresse: http://congress2014.ituc-csi.org/
Du kan også følge kongressen på Twitter og Facebook. Bruk hashtag #ituc14.