Elektrofaget en viktig kampsak for forbundet

- innholdet kan være utdatert

FKE-konferansens første dag er gjennomført med mange gode og nyttige innledninger. Innledninger som viser at det er mange aspekter og sammensatte sider relatert til revidering av kompetanseforskrift for elektrofagfolk. Arbeidet med en revidering av forskriften FKE er ikke kun et norsk forhold, her må norske myndigheter også forholde seg til EØS og EU-direktiv.
En viktig kamp
Konferansen ble åpnet av nestleder Vidar Hennum, som dro forsamlingen gjennom saken i et historisk perspektiv. Deretter entret forbundssekretær Dag Langer Andersen og Ove Toska, leder av distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane, talerstolen. Sammen påpekte de at kampen for faget er meget viktig, og hvorfor den er viktig.
Midlertidige stillinger
Etter lunsj innledet LOs nestleder Tor Arne Solbakken om midlertidige ansettelser og om hvilke regler og lover som finnes. Han påpekte at trykket på regjeringen fortsatt må holdes oppe og han viste til Soria Moria-erklæringen.
– Dessverre er det slik at kommuner er verstinger når det gjelder bruk av midleritidige stillinger og lave brøkstillinger, som i hovedsak rammer kvinner og ungdom, sa Solbakken.
Solbakkens powerpointpresentasjonen er vedlagt.
Kritiske øyne på utviklingen
Budskapet fra neste innleder var mindre lyst. Asbjørn Wahl, leder av For velferdsstaten, presenterte en kritisk analyse av arbeidsmarkedets utvikling i Europa og globalt sett. Ifølge Wahls analyse taper arbeidsfolk og fagbevegelsen makt i kampen for et anstendig arbeidsliv. Kapitalismen går hånd i hånd med myndigheter og politisk makt, både globalt og i Europa.
Wahls powerpointpresentasjon er vedlagt.
Politikk og juss
De Facto-forsker Roar Eilertsen og LO-advokat Anne-Lise Rolland avsluttet konferansens første dag med hver sine vurderinger av FKE-forskriften. Ut i fra Eilertsens undersøkelser mente han at det er håp om at saken kan vinnes. Rolland, ekspert på EØS/EU, helte litt vann på optimismebålet, men hun påpekte at riktig og presis argumentasjon er viktig kontra generelle krav. Det er opp til forbundet å arbeide fram disse argumentene for å vinne fram i saken.