Elektriker-nei til lønnsavtale

- innholdet kan være utdatert

Den nye lønnsavtalen sikrer en lønnsvekst på 6,8 prosent i løpet av tre år. Avtalen setter normen for lønnstillegg i hele privat sektor. Ifølge IF Metall vil ansatte i et typisk lavlønnsområde som teko-industrien få økt månedslønna si med nesten 1 600 kroner i løpet av de tre årene avtalen gjelder.

Skeptisk til treårig avtale


Lederen for elektrikerne, Jonas Wallin, sier at han ville foretrukket en ettårig avtale med lønnstillegg på 2,8 prosent i en situasjon der svensk økonomi ser ut til å være på vei mot ny vekst. Med en treårig avtale mener han lønnstilleggene burde vært på minst 9 prosent


Kravene innfridd


LO-leder Karl-Petter Thorwaldsson erkjenner at det kan diskuteres om lønnstilleggene ble store nok, men han mener resultatet er godt om man sammenlikner med kravene LO-forbundene var enige om før forhandlingene startet.