Elektriker-nei til lønnsavtale

Publisert: 04.04.13

– innholdet kan være utdatert

Den nye lønnsavtalen sikrer en lønnsvekst på 6,8 prosent i løpet av tre år. Avtalen setter normen for lønnstillegg i hele privat sektor. Ifølge IF Metall vil ansatte i et typisk lavlønnsområde som teko-industrien få økt månedslønna si med nesten 1 600 kroner i løpet av de tre årene avtalen gjelder.

Skeptisk til treårig avtale

Lederen for elektrikerne, Jonas Wallin, sier at han ville foretrukket en ettårig avtale med lønnstillegg på 2,8 prosent i en situasjon der svensk økonomi ser ut til å være på vei mot ny vekst. Med en treårig avtale mener han lønnstilleggene burde vært på minst 9 prosent

Kravene innfridd

LO-leder Karl-Petter Thorwaldsson erkjenner at det kan diskuteres om lønnstilleggene ble store nok, men han mener resultatet er godt om man sammenlikner med kravene LO-forbundene var enige om før forhandlingene startet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.