EL og IT står opp for de bosniske linjearbeiderne

Publisert: 18.09.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I forrige uke avdekket Statnett flere svært alvorlige forhold i arbeidskontraktene til bosniske arbeidere hos en av entreprenørene på ett av selskapet prosjekter på Sør-Vestlandet. Mandag meldte en bosnisk nettavis at de 22 montørene kommer til å bli sagt opp av sin arbeidsgiver i hjemlandet.

EL og IT Forbundet etterlyste på fredag mer kontroll, hardere straffer og strengere regelverk knyttet til innleie (NRK). Anbudsreglene må endres slik at det stilles krav om at alle selskap som skal utføre oppdrag for det offentlige, kan gjøre jobben med egne faste ansatte.

Nå jobber forbundet videre for å ivareta de bosniske linjearbeiderne sine rettigheter, blant annet gjennom sitt internasjonale nettverk av fagforeninger.

– Våre bosniske kollegaer har blitt utsatt for grov utnyttelse, og det blir bare verre om de får sparken. De har ikke gjort noe som helst galt. Derfor ser vi på alle muligheter for å sikre at de får fortsette i jobben, sier Jan Olav Andersen.

Slavekontrakter

Statnett har på det aktuelle prosjektet en kontrakt med den kanadiske entreprenøren Valard Construction, som har bemannet prosjektet med å hente inn ansatte fra ulike selskaper i en rekke land. Disse har arbeidsavtale med Valard for det arbeidet som utføres i Norge. I kontraktene mellom de ansatte fra Bosnia Hercegovina og deres arbeidsgiver i hjemlandet, og som også regulerer forholdene når de arbeider for andre entreprenører, ble det avdekket flere alvorlige uregelmessigheter i klar strid med Valard kontrakt med Statnett. Disse arbeidstakerne er ikke knyttet til noen form for underentreprise, men arbeider direkte under Valards ledelse.

Kontraktene inneholder betingelser og forpliktelser som er svært urimelige for de ansatte, både med hensyn til kontraktens varighet og gyldighet, og konkrete lønnsforhold. Kontrakten innebærer at de ansatte skal tilbakebetale halvparten av utbetalt lønn til en konto i hjemlandet og at de er forpliktet til dette i fem år. Kontraktene er også i praksis uoppsigelige. Konsekvensene for de ansatte ved ikke å overholde kontraktene er svært alvorlige, og kan innebære at selskapet de er ansatt i har rett til å ta beslag i arbeidernes hjem, i tillegg til flere andre fullstendig uakseptable sanksjoner.

EL og IT Forbundet har ved flere anledninger karakterisert arbeidsavtalene som slavekontrakter.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.