EL og IT sier blankt nei til bemanningsbyråer som lærebedrifter i elektrofagene!

Publisert: 26.03.19

– innholdet kan være utdatert

Kunnskapsdepartementet åpner for å utrede at bemanningsbyråer kan godkjennes som lærebedrifter.

Det kommer fram i et skriv fra departementet i forbindelse med at Adecco søkte om å bli godkjent lærebedrift. EL og IT Forbundets oppfatning er at bemanningsbransjen først og fremst vil bli lærebedrifter for å ta del i offentlig anbud, og ikke for å utdanne nye, dyktige fagarbeidere.

Løsarbeid gir ikke god utdanning 

EL og IT Forbundet mener en slik utredning er meningsløs. Bemanningsbyråer har, med unntak av egen drift innen kontor og administrasjon, ingen egenproduksjon og er derfor uegnet som opplæringsbedrifter innen elektrofagene. Det er viktig at lærlinger får et forutsigbart utdanningsløp, hvor det fra starten av er klart hvor og hvordan man skal nå kompetansemålene i læreplanene. Det kan ikke en bransje full av korttidskontrakter, og som er skrudd sammen for å dekke midlertidige behov, gi.

For å være lærebedrift stilles det i dag krav til at lærlingene skal jobbe sammen med en fagarbeider, og under en faglig ansvarlig. Det er også et krav at alle utføre elektrisk arbeid skal være registrert som et elektroforetak i virksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For et bemanningsbyrå vil disse kravene være vanskelig å oppfylle, mener EL og IT Forbundet.

Adecco trakk søknaden, men departementet åpner for utredning

Flere fagforbund og fagforeninger advarte mot å innvilge søknaden fra Adecco. Departementet svarte med at dagens regelverk gjør det «vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon». Dermed trakk Adecco søknaden, og fagbevegelsen innkasserte en viktig seier.

Kunnskapsdepartement la imidlertid ikke ballen helt død. I samme brev sier departementet at det kan være hensiktsmessig å utrede om bemanningsbyråer bør kunne godkjennes som lærebedrifter. Departementet påpeker også at det er fylkeskommunene som skal behandle slike søknader.

Departementet understreker at en bemanningsbedrift kan godkjennes som lærebedrift i fag der bedriften selv er ansvarlig for produksjon, som kontor- og administrasjon. Adecco er for eksempel godkjent lærlingplass i logistikkfaget.

Finnes bedre måter å skaffe nok læreplasser på

I dag stilles det krav om godkjent lærebedrift med lærlinger på prosjektet i offentlig anbud. EL og IT Forbundet mener at dette er et positivt virkemiddel for å skaffe flere læreplasser. EL og IT Forbundet mener også at offentlig anbudsbetingelser som Oslomodellen, Skiensmodell og lignende modeller hvor det blant annet stilles strengere krav til bruk av lærlinger, blir et nasjonalt regelverk.

Vi mener at det i tillegg bør innføres krav om at alle bedrifter, borettslag og sameier som mottar offentlig støtte til bygg- og anleggsprosjekter, for eksempel fra ENOVA, direktorater eller kommuner, som hovedregel må benytte seg av godkjent lærebedrifter som har lærlinger på det aktuelle prosjektet. 

Fakta

  • 1 av 4 står uten læreplass. I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass. 74 prosent av disse fikk plass, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det betyr av over 7500 ungdommer står uten læreplass og utsikter til fullført videregående opplæring.
  • Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035, ifølge SSB.
  • I 2018 ga Enova totalt 2,1 milliarder kroner i støtte til 987 nye energi- og klimatiltak i norske virksomheter og 14 487 energitiltak i norske hjem.
  • I Oslo-modellen kreves minimum 10 % lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger. Innslagspunktet for lærlingekravet er på 1,1 mill, dvs. statlig terskelverdi (for kommuner er innslagspunktet 1,75 mill) og 3 måneders kontraktsvarighet.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.